Snel naar...

Suggestie-/klachtformulier huisartsenpraktijk

U bent patiënt in onze praktijk Lupine van de vier huisartsen: van Gemeren, Vrugte, Nijessen en Obaidy.

Ons team doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks die inzet kunnen er toch fouten gemaakt worden. We wijzen u daarom graag op onze klachtenregeling en vragen u daarbij vriendelijk: meld het ons meteen als u een verbeterpunt, klacht of incident heeft. We kunnen dan direct voor u naar een oplossing zoeken. Daarnaast helpt het ons om de zorg voor onze patiënten weer verder te verbeteren.

Mocht u een klacht hebben dan kunt u daarover het beste eerst met uw eigen huisarts contact opnemen. Hij zal dan met u naar een oplossing zoeken.

Vindt u dit lastig of komt u er samen niet goed uit, dan kunt u zich wenden tot onze eigen klachtencommissie. U kunt uw klacht schriftelijk of door middel van het onderstaande formulier bij ons indienen. Wij gaan dan samen met u en de betreffende arts of medewerker op zoek naar een oplossing.

Bent u niet tevreden met het resultaat van deze procedure? Dan is er voor u de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij een onafhankelijke instantie. Als huisartsenorganisatie zijn wij aangesloten bij de landelijke Stichting Klachten en Geschillen in de Eerstelijnszorg (SKGE). Kijk voor meer informatie op www.skge.nl.

Met deze drie manieren kunt u gehoor krijgen voor uw klacht. We vinden het voor u, maar ook voor ons, zeer belangrijk dat uw klacht zo spoedig mogelijk en naar tevredenheid wordt opgelost!

Ongeldige invoer

Wat is uw naam?

Ongeldige invoer

Dit lijkt geen geldige geboortedatum te zijn. Toegestaan zijn cijfers en de tekens - en /.

(Uw geboortedatum vermelden is handig, zodat we makkelijk het juiste medische dossier erbij kunnen zoeken.)

Dit lijkt een ongeldig e-mailadres te zijn.

U heeft een ongeldig telefoonnummer ingevoerd.

Wat wilt u laten weten en voor wie is uw bericht bedoeld?

Geef s.v.p. aan of het een suggestie betreft of een klacht.

U dient een vakje aan te kruisen.

U bent uw bericht vergeten.

Geef s.v.p. aan of, en zo ja hoe, u een terugkoppeling wilt ontvangen naar aanleiding van uw bericht.

SSG Lupine   OK original Keurmerk LD NPA NHGpa RGB

Huisartsenpraktijk Lupine
Praktijken van Gemeren, Nijessen, Obaidy en Vrugte
Lupinesingel 85
2403 CM Alphen aan den Rijn

AOEL logo email

SSG Lupine is onderdeel van Alphen op één Lijn.