Fysiotherapie

Samenwerking drie fysiopraktijken

SAF staat voor de Stichting Alphense Fysiotherapeuten. Deze stichting is in 2011 opgericht door 3 praktijken uit Alphen aan den Rijn.

Met deze stichting beantwoorden wij aan de vraag zoals die o.a. komt uit de huidige zorgsector, verzekeraar, kwaliteitscriteria in het vak, samenwerking met andere disciplines en de overheid. Door samenwerking kan de patiënt effectiever geholpen worden door de goede verwijzingen vanuit de artsen, duidelijke afspraken in de taken van verschillende behandelaren en goede communicatie onderling. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over taken en (terug)rapportages tussen de verschillende zorgverleners. Samen staan we dus sterk en kan de kwaliteit in de zorg op meerdere vlakken worden verbeterd.

Deelnemers SAF

Fysio Alphen

Fysio Alphen

logoFAOnze praktijk is al meer dan 40 jaar werkzaam in Alphen aan den Rijn en omgeving.
Bij Fysio Alphen staat een actieve en persoonlijke benadering van de patiënt centraal. De patiënt speelt zelf een actieve rol in het genezingsproces en is mede verantwoordelijk voor het herstel van de klachten. Door de verschillende specialisaties die wij in huis hebben, zijn wij in staat om veel verschillende klachten te behandelen. De praktijkruimte heeft tevens een ruime fitnesszaal waar oefengroepen en patiënten kunnen trainen en revalideren. Tevens onderhouden wij contacten met huisartsen, specialisten, overige verwijzers en derden uit het werkveld.

De praktijk is laagdrempelig en klantvriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. Kernwoorden zijn: kwaliteit, maatwerk, deskundigheid en persoonlijke benadering. Wij zien u graag terug in onze praktijk!

Bekijk website

Douglas Fysiotherapie

Douglas Fysiotherapie

logoDFOnze praktijk heeft twee vestigingen in Alphen aan den Rijn, te weten: de hoofdvestiging in Wooncentrum Noorderbrink, adres: Klompenmaker 156 en de dependance Vivaldihof 6. We werken samen met alle huisartsen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook behandelen wij regelmatig patiënten van huisartsen uit omringende gemeenten die opgenomen zijn op de herstelplaatsen van het zorgcentrum Noorderbrink waarin wij gevestigd zijn.
Omdat er nog niet veel psychosomatisch werkend fysiotherapeuten in de regio zijn, worden veel patiënten specifiek voor de psychosomatiek verwezen door huisartsen, specialisten, psychologen en RIAGG's uit de regio. Tevens worden veel patiënten voor revalidatie verwezen door specialisten uit ziekenhuizen in de regio, dit is met name voor bekkenfysiotherapie het geval. Specifiek voor behandeling van schouderproblemen werken we samen met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Voor looptherapie voor patiënten met perifeer vaatlijden zijn we aangesloten bij het landelijk netwerk looptherapie ClaudicatioNet.

Bekijk website

Fysiotherapie van den Berg

Fysiotherapie van den Berg

logoFBFysiotherapie van den Berg bestaat al vanaf 1962. Begonnen in de Stationsstraat en nu op 3 locaties in Alphen aan den Rijn en 1 in Zwammerdam. In het gezondheidscentrum op de Prinses Irenelaan hebben we een grote revalidatie/ trainingszaal van ruim 200m². Deze ruimte wordt ook gebruikt voor mensen die zelf willen trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Dit kan door het kopen van een strippenkaart.

We investeren veel en voortdurend in kennis en opleiding, waardoor wij, ca. 28 fysiotherapeuten, veel verschillende specialisaties kunnen bieden. Dat betekent dat u altijd de therapie krijgt die het best past bij uw klachten. Maar het betekent ook dat indien gewenst of noodzakelijk tijdens het behandeltraject een andere specialist ingeschakeld kan worden. Zonder dat u daarvoor naar een andere praktijk hoeft.

Onze kernwaarden hebben we samengevat in ons anagram ’BERGCS’; Bekwaam, Empatisch, Resultaat gericht, Gedreven, Communicatief en Samenwerkend.Bekijk website

SAF werkt samen met Alphense zorgverleners

 • Huisartsenpraktijk Prelude
  Het principe van de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) biedt de mogelijkheid tot een goede samenwerking. De zorgprogramma’s van de SSEP (de Stichting Samenwerkingsverband Eerstelijn Prelude), opgesteld door Huisartsenpraktijk Prelude, Samenwerkende Apotheken Alphen en de Stichting Alphense Fysiotherapeuten, zijn gebaseerd op de landelijk geldende adviezen en richtlijnen. In het zorgprogramma staan de taken beschreven van huisarts/ praktijkverpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut en overige disciplines uitvoeren. Daarnaast staat de onderlinge informatie-uitwisseling omschreven.
  Ook werken zij nauw samen bij de behandeling van patiënten van patiënten met diabetes mellitus II.
 • Huisartsenpraktijk Lupine
  Vanaf begin 2012 zijn de gesprekken gestart met huisartsenpraktijk Lupine, SAF en Samenwerkende Apotheken Alphen om te bepalen welke zorgprogramma’s hier ingezet gaan worden. SSG Lupine - Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine is een organisatie die de beste zorg biedt in de directe leefomgeving voor bewoners van Alphen aan den Rijn met chronische ziekten en ouderen. Onze zorg voldoet aan landelijke kwaliteitscriteria en is afgestemd op de behoeften van deze doelgroepen. Om dit te bieden werken de verschillende zorgverleners intensief samen en volgens protocollen. We streven naar een grote betrokkenheid van de deelnemers bij de zorgprogramma’s. Voor het realiseren van onze doelstellingen hebben wij het belang van onze doelgroepen, de kwaliteit van de zorg en de maatschappelijke aspecten altijd goed voor ogen. Dit betekent voor ons dat het persoonlijk karakter van de zorg belangrijk is. We kennen de mensen en de moeilijkheden die zij ondervinden. Onze organisatie moet voor gebruikers laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar zijn.
 • Samenwerkende Apotheken Alphen
  Apotheek Allart
  Apotheek De Herenhof
  Apotheek De Hoge Zijde
  Apotheek Prelude
  Apotheek Ridderveld
  DagNacht Apotheek
 • Diëtistenpraktijk de Voediëtist

 

 SSG Lupine

Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
Lupinesingel 85
2403 CM Alphen aan den Rijn

AOEL logo email

SSG Lupine is onderdeel van Alphen op één Lijn.