Snel naar...

Medicijnen en rijveiligheid

U heeft medicijnen nodig en toch wilt u aan het verkeer blijven deelnemen. Kan dat?

Een algemeen antwoord op die vraag is lastig. Want de invloed op de rijvaardigheid hangt af van het soort medicijn, hoeveel u ervan gebruikt en hoe lang. Lees daarom altijd eerst de informatie op de verpakking en in de bijsluiter. Twijfelt u, vraag dan advies aan uw huisarts of apotheker.

Gevaar op de weg

Bij sommige medicijnen merkt u duidelijk het effect. U wordt duizelig, slaperig of gaat wazig zien. Andere medicijnen verminderen het reactievermogen zonder dat u het in de gaten heeft. U wordt bijvoorbeeld onverschilliger of krijgt minder controle over uw spieren. In het verkeer bent u niet alleen een gevaar voor uzelf, maar ook voor anderen.

Is uw medicijn rijgevaarlijk?

U kunt op 3 manieren zien of een medicijn een gevaar kan opleveren bij deelname aan het verkeer.

rijveiligmetmedicijnen sticker1. Er staat een waarschuwing op het etiket.
2. U ziet een gele sticker op de verpakking.
3. Er staat een waarschuwing in de bijsluiter.

Komt u geen van deze waarschuwingen tegen, dan mag u ervan uitgaan dat u met het medicijn veilig kunt rijden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Uw medicijn is rijgevaarlijk. Wat nu?

Stel, u krijgt een medicijn voorgeschreven waarmee u niet mag rijden. Maar u hebt de auto, motor of bromfiets toch nodig voor werk of privé. Bespreek dan met uw arts of er nog andere mogelijkheden zijn:

  • Misschien kan de arts een vergelijkbaar medicijn voorschrijven waarmee u wel veilig kunt rijden.
  • Soms is een lagere dosering genoeg.
  • Soms kunt u het middel op een ander moment van de dag innemen, bijvoorbeeld vóór het slapen gaan in plaats van ’s ochtends.
  • Het kan zijn dat uw arts dringend adviseert niet te gaan rijden. Mogelijk geldt dat alleen voor de eerste paar weken.

Tips

  • Houd u aan de voorgeschreven dosering.
  • Neem medicijnen in op tijdstippen die je arts of apotheker adviseert.
  • Pas op met alcohol. In combinatie met het medicijn kan uw reactievermogen nog sterker afnemen.
  • Medicijnen kunnen u suf of slaperig maken. Merkt u dat, ga dan niet de weg op.
  • Kijk ook op www.rijveiligmetmedicijnen.nl.

 SSG Lupine

Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
Lupinesingel 85
2403 CM Alphen aan den Rijn

AOEL logo email

SSG Lupine is onderdeel van Alphen op één Lijn.